Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erillik/dişillik boyutunun empatik beceri ile ilişkisi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Sağlık Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
712
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, kişinin taşıdığı ve yaşadığı kültürün eril ya da dişil olması ile empatik becerisinin ilişki derecesini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Biyolojik farklılıklardan dolayı insanlar erkek-kadın olarak ayrılırken sosyal ve kültürel roller için de toplumlar eril-dişil olarak ayrılmışlardır. Empatik beceri ise kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyup, onun düşüncelerini ve duygularını doğru olarak anlaması ve bu durumu o kişiye iletmesi surecidir. Çalışmanın temelini oluşturan araştırma İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri arasında yapılmış olup 44 sorudan oluşan anket 223 öğrenciye uygulanmıştır. Anket metodu ve verilerin analizi için istatistik programı SPSS 10.0 kullanılmıştır. Erillik ya da dişillik düzeyinin empatik beceri ile ilişkisinin varlığı araştırılmış, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Ailelerinin geliri yüksek olan öğrencilerin erillik düzeylerinin daha yüksek olması araştırmanın bir diğer sonucudur. Ailenin geliri ile öğrencinin erillik düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuş ancak ailenin gelir seviyesi ile öğrencinin empatik beceri düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to emphasize the level of the relationship between one’s inborn culture being male or female and his empathic skill. While human beings divide into two categories (man and woman) for the biological diversity, equally, nations divide as masculine and feminine for the social-cultural roles. Empathic skill can be defined as the process of putting himself in the position of other; to be able to understand the other's feelings and thoughts to transmit this process to the respondent. The datas of 223 students studying in Faculty of Administrative Sciences, Department of Business Administation are analysed. SPSS 10.0 are used for questionnaire method and analyse of the datas. In this study, the presence of the relationship between Masculinity/Femininity Level and Empathic Skill are researched and found no statistically significant relationship. One of the outcomes of the research is that the students who have high-income parents show more masculinity level. The results showed significant relationship between parents income and masculinity level but no significant relationship between parents income and empathic skill level.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :