Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Entelektüel sermaye ve eğitim kurumlarında tüketici odaklı yaklaşım

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1, Uşak Üniversitesi, Uşak MYO2
Görüntülenme :
813
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; pazarlama bakış açısıyla öğrenciler eğitim kurumlarının ürünleri, işletmeler ise müşterileri olarak ele alınmıştır. Organizasyonlar için tüketici odaklı olmak modern pazarlamanın bir gereğidir. Tüketici odaklı olmak, öncelikle tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini doğru belirlemekle mümkün olabilmektedir. Bu amaçla çalışmada, işletmelerin meslek yüksekokulu mezunlarından beklentilerini belirlemek amacıyla konjoint analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre işletmelerin mezunlarda en fazla özgüvene önem verdikleri; Dürüstlük ve İş Disiplini, Mesleki Teorik Bilgi ve İşi Öğrenme İsteği gibi faktörlerin küçük önem farklarıyla bu faktörün ardından geldiği görülmüştür. Ayrıca çalışan sayılarına göre işletmelerin mezunlardan beklentilerin farklılaşıp farklılaşmadığına da bakılmıştır. Sonuçlar, çalışan sayılarına göre işletme beklentilerinin bazı faktörlerde farklılaştığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

Adapting the marketing perspective, this study considers students as the products and business enterprises as customers of educational institutions. Being customer-oriented is essential for modern marketing in organizations. In order to become customer-oriented, it is supposed to determine the needs and expectations of the consumers at first. Thus, this study employs the conjoint analysis technique in the definition of the required qualities of those tertiary vocational school graduates that are demanded by the business enterprises. The findings of the study reveal that business enterprises give the most importance to self-esteem in the selection of the graduates. Work discipline and ethic, professional theoretical knowledge and the inclination to learn more about the profession and the actual work are the other qualities required. It is also found out that practical skills are evaluated as the less important quality by business enterprises. In addition, according to the number of employees, it is also examined whether there is a distinction for expectations of businesses from graduates or not. The results have indicated that expectations of businesses differentiated in some factors in accordance with the number of employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :