Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Endüstriyel pazarlarda kişisel ve kişisel olmayan bilgi kaynaklarının marka değeri üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
796
DOI :
Özet Türkçe :

Yoğun rekabetin yaşandığı endüstriyel pazarlarda üreticilerin farklılaştırılmış ürün sunma çabaları, teknolojik gelişmeler, müşterilerin bilgi düzeylerinin artması ve uluslararası rekabet markalamaya verilen önemin artmasına neden olmaktadır. Üreticiler hem aracı işletmelerin hem de nihai müşterilerin tercih edeceği değerli bir markaya sahip olabilmek için kişisel ve kişisel olmayan birçok tutundurma aracını kullanmaktadırlar. Endüstriyel alıcıların satın alma karar sürecinde bilgi kaynağı olarak kullandıkları bu tutundurma araçları marka değerinin oluşumunda farklı etkilere sahiptir. Bu araştırmada seramik kaplama malzemeleri sektöründe marka değerinin oluşumunda etkili olan boyutları ve rollerini, kişisel ve kişisel olmayan bilgi kaynaklarının marka değeri boyutları üzerindeki etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, seramik kaplama malzemeleri sektöründe aracılık yapan işletmeler açısından marka değerini; marka farkındalığı, marka bağlılığı, marka güveni ve kalite algısının oluşturduğu belirlenmiştir. Kişisel bilgi kaynakları marka güveni ve kalite algısını daha fazla etkilemektedir. Ayrıca kişisel olmayan bilgi kaynaklarının da marka farkındalığı ve marka bağlılığı üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Manufacturers' efforts to offer differentiated products in highly competitive industrial markets, technological developments, increasing levels of customer information and international competition lead to increase in the importance given to branding. Manufacturers are used many personal and non-personal promotion tools to have a valuable brand which will be preferred by resellers and end customers. There are different effects of these different promotion tools as sources information used in the on the industrial buying process on the brand equity. In this research, we aim to find the effect of the size and roles which are the dimensions of brand equity in ceramic tile sector. In addition, we aim also to find the effect of personal and non-personal information resources on the dimensions of brand equity. The finding imply that there are dimensions of brand equity which are brand awareness, brand loyalty, brand trust and quality perception in terms of resellers in the ceramic tile sector. We find that personal information resources effect brand trust and quality perception more. In addition, it is found that non-personal sources information are also more effective on brand awareness and brand loyalty.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :