Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dış ticaretin büyüme üzerine etkileri: bir panel veri analizi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1, Artvin Çoruh Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
1156
DOI :
Özet Türkçe :

Dış ticaret ile büyüme ilişkisi ekonomi sahasında uzun yıllardan beri incelenen konulardan biridir. 1970'den sonra söz konusu ilişki üzerine yapılan çalışmalar oldukça artmıştır. Türkiye'de aynı çalışma konusu 2000'li yıllara doğru incelenmeye başlanmıştır. Genel teori, dış ticaretin büyümenin motoru olduğu ve ihracatın büyümeyi arttıracağı üzerine kurulmuştur. Söz konusu ampirik çalışmalardan bazıları bu teoriyi doğrularken, bazıları da farklı sonuçlar elde etmiştir. Bu çalışmada, gelişmiş1 ve gelişmekte olan ülkeler2 için (sırasıyla 1980 – 2010; 1993 – 2010 dönemleri) dış ticaretin büyüme üzerine etkisi panel veri analizi ile test edilmiştir. Alınan verilerin durağanlığını test etmek için LLC ve IPS Panel Birim Kök Testleri yapılmıştır. Daha sonra Pedroni eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi yapılmıştır. Yapılan analizlerde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, büyümeden ithalata ve ihracata doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Öte yandan, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, ithalat ve ihracattan büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The relationship between international trade and growth is one of the issues which have been studied for a long time. The number of the studies about this topic has risen significantly since 1970. In Turkey this problematic has been studied intensely since 2000's. The general theory suggests that 'international trade is the engine of growth' and 'export increases growth'. A number of empirical studies in question confirm this theory while a good deal of empirical studies has opposite results. In this study the influence of international trade on growth is examined by the panel data analysis for the developing and developed countries (respectively in the periods of 1980-2000; 1993-2010). LLC and IPS Panel Unit Root Tests are employed in order to test the of the stagnation data. Afterwards Pedroni Cointegration Test and Granger Causality Test are used. In the conclusion of the analysis it has been reached that there is no influences of growth on import and export in the developed countries. On the other hand a causality relationship from import and export to growth has been found in both developed and developing countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :