Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokrasinin tabana yayılması, yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik bağlamında bilgi edinme hakkı kanunu

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
845
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, hesap verebilirlik ilkesi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulama sonuçlarının ele alınması amaçlanmaktadır. Çalışmada yöntem olarak teorik bir çözümleme ve bilgi edinme başvurularının yıllara göre gösterdiği niteliksel ve nicelik değişiminin toplu bir biçimde ele alınarak değerlendirilmesi benimsenmiştir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde hesap verebilirlik kavramı ele alınarak hesap verebilirliğin kamu yönetiminde ortaya çıkış nedenleri ve türleri şeffaflık kavramı ile birlikte incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde bilgi edinme hakkı, bilgi edinme hakkı kanununun ortaya çıkışı ve uygulanması konuları irdelenmiştir. Kanunun 2004-2011 arasındaki 7 yıllık uygulaması incelenerek kanunun günümüze kadar işleyişi ile ilgili genel bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuruların devamlı artan bir eğilim izlediği görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study aims to deal with implementation results of Right to Information Act No. 4982 within the framework of the principle of accountability and right to information. In this study, a theoretical analysis and a collective evaluation of qualitative and quantitative changes of information applications by years is used as a method. Study consists of two parts. In the first section, the accountability concept is handled and reasons of emergence in public administration and types of accountability attempted to evaluate with transparency concept. In the second section, the right to information, the coming out of right to information act and implementation of the act is investigated. Finally, with the analysis of the applications of the act for seven years (2004-2011), it is observed that there is an increasing trend of applications being positively replied and more information given access to.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :