Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büyükşehir belediyeleri ve il özel idarelerinde stratejik planlama: ankara, istanbul ve izmir örneği

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD2
Görüntülenme :
946
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri tarafından hazırlanan stratejik planların incelenmesidir. Bu maksatla, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuz'u esas alınarak 50 kriter tespit edilmiştir. Bu kriterler, Hazırlık, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Maliyet ve İzleme/Değerlendirme başlıkları altında gruplandırılmıştır. İlgili kamu idarelerinin 2010-2014 dönemine ilişkin stratejik planları, belirlenen kriterlere dayalı olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular, planların bazı alanlarda eksikleri bulunmakla birlikte, stratejik plan gereklerini büyük ölçüde karşıladıklarını göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed that the strategic plans of Ankara, Istanbul and Izmir metropolitan municipalities and special provincial administrations are examined. The evaluation criteria consisting of 50 questions are determined according to the regulation and guidelines. The criteria are grouped as Preparation, Situation Analysis, Future Outlook, Cost-Analysis and Control/Evaluation processes. The Strategic Plans of Ankara, Istanbul and Izmir for 2010-2014 period are evaluated according to the guidelines. The findings obtained indicate that these strategic plans meet quite many requirements although there are still few missing points.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :