Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölgesel/yerel ekonomik kalkınmanın popülerleşen yeni aktörü: kümelenme

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2
Görüntülenme :
886
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’nin içinde bulunduğu işsizlik sorununa çözüm için yeni bir kalkınma modeli geliştirilmiştir. Önceleri yığılım ekonomileri olan model, son yıllarda bölgesel kalkınma çerçevesinde kümelenme modeli olarak ilgi çekmiştir. Çalışmamızın amacı, yerel kalkınma kapsamında geliştirilen kümelenme modelinin dünya ve Türkiye’deki uygulamalarından bahsetmektir. Dünyada yaşanan deneyimlerden hareketle model, Türkiye’de uygulanabilirliğini ve başarılı olabilirliğini göstermektedir. Çalışmada kümelenme ile ilgili geniş bilgilere yer verilmiş olup akabinde kümelenmenin yerel kalkınma ile ilişkisi incelenmiştir. AB ve Dünya’daki kümelenme çalışmalarına değinilmiş ve Türkiye’deki kümelenme çalışmalarından bahsedilmiştir. Son bölümde ise Türkiye’nin kümelenme modeli çerçevesinde SWOT analizi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

For solution of the unemployment problem in Turkey, a new development model has been built. The accumulating economies model of the past has received attention in the last few years as the clustering model within the framework of regional development. The aim of our study is to talk about the applications of clustering in Turkey and in the world within the concept of local development. Global experiences show that this model can be successfully implemented in Turkey as well. In the study, after detailed knowledge about clustering was presented, relationship between clustering and local development was examined. Clustering studies in EU and world were referred to and clustering works in Turkey were also mentioned. In the last section, SWOT analysis of Turkey was made in the context of clustering model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :