Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Binek otomobil tüketicilerinin motorlu taşıt vergisi ve bu vergide yapılması planlanan yasal düzenlemelere ilişkin bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü1, Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
763
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, binek otomobillerin yakıt türü, yaşı, motor silindir hacmi gibi faktörlerle ilişkilendirilen çevre kirliliğini önlemek adına planlanan yasal düzenlemelerin içeriği ve sonuçlarının araç kullanıcıları tarafından bilinirlilik düzeyinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışma, araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan bir anket aracılığı ile yürütülmüş, elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığı ile analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular binek otomobil sahiplerinin çevre dostu otomobiller ve hurda araç indirimleri hakkında bilgi sahibi iken, çevre dostu otomobillere uygulanan vergi indirimi hakkında bilgi sahibi olmadıklarını göstermektedir. Halen Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan yasal düzenleme kriterlerinin araştırmaya katılan araç kullanıcıları tarafından bilinirliliğinin çok düşük olduğu, ancak söz konusu düzenlemelerin ülkemizde uygulanması halinde katılım göstereceklerine ilişkin verilerin analizi umut vericidir. Ancak, araştırmaya katılanların çoğunluğu, yakın bir zamanda bu yasal düzenlemelerin Türkiye'de etkin olarak uygulanamayacağını düşünmektedirler.

Özet İngilizce :

This study's main purpose is to unravel car owners' level of knowledge about the new prospective law, which aims to prevent environmental pollution, which is associated with type of fuel, age of vehicle and engine capacity. To analyze the subject statistically, a survey questionnaire was developed and frequency and t-test analyses were employed. Results postulated that while car owners have knowledge about environment friendly automobiles and junk car rebate, they do not have sufficient knowledge on tax reduction for environmentally friendly cars. Our sample have little knowledge about legal arrangements on the subject but it is promising that they have positive evaluation of the potential legal arrangements. It is found that majority of our sample do not believe this prospective legal arrangements would not be put into practice effectively in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :