Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Batı akdeniz bölgesi orman ürünleri sektörünün rekabet gücünün porter’ın karo modeli çerçevesinde incelenmesi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF,İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
910
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme ile ulusların/bölgelerin uluslar arası/ulusal/bölgesel ve yerel rekabetçi avantaj yaratmaları ekonomik kalkınma için gittikçe önem kazanmaktadır. Dolayısıyla sektörel kümelenmelere rekabet gücü kazanma konusunda giderek daha fazla odaklanılmaktadır. Kümelenme içindeki bağlantılar rekabetçi gücün nasıl kazanılabileceği konusunda yol gösterici olmaktadır. Ayrıca bölgenin rekabetçi gücünün anlaşılabilmesi için, rekabetçi koşulların belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Batı Akdeniz Bölgesi (TR61) ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Orman Ürünleri Sektörünün rekabet gücünün belirleyicileri incelenmiştir. Teorik çerçeve olarak, sektörlerin rekabetçi gücünü analiz etmede yaygın olarak kullanılan Porter(1990)’ın Karo Modeli kullanılmaktadır. TR 61 düzeyi Batı Akdeniz Bölgesi’nde yer alan sektör firmaları ile yapılan anket ve mülakat çalışmalarından elde edilen veriler, kümelenmenin rekabetçi avantajları ve dezavantajlarının belirlenmesi amacıyla iş kümelenmesi analizi ile incelenmiştir. İş kümelenmesi analizi sonucunda sektörün; faktör şartları açısından yüksek, firma stratejisi ve rekabet açısından orta, talep şartları açısından orta, ilgili ve destekleyici sektörler açısından düşük düzeyde rekabet gücüne sahip olduğu belirlenmiştir. Bütüncül olarak değerlendirildiğinde sektörün orta düzeyde rekabet gücüne sahip olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The creation of international/national/regional and local competitive advantages by nations/regions for economic development has gradually gained importance with the globalization. Therefore, special attention is given to sectoral clusters in terms for gaining competitive power. The intra-cluster connections are guides for attaining competitive power. Besides, in order to understand the competitive power of the region, it is necessary to determine the conditions of competition. In the study, the determinants of competitive power of the forest products sector that has quite a crucial role in the economy of Western Mediterranean Region (TR61) are analyzed. Porter’s (1990) widely accepted Diamond Model is utilized in order to analyze the competitive power of the sector. In order to determine the competitive advantages and disadvantages of clustering, the data attained through the questionnaires and surveys applied on the enterprises located in TR61 NUTS 2 Level Region - Western Mediterranean Region - is analyzed with business cluster analyses. As the result of business cluster analyses, it is determined that the sector has high competitive power in terms of factor endowment, moderate for firm strategy and competition, moderate for demand conditions and low for related and supporting sectors. In the aggregate, it is determined that the sector has moderate level of competitive power.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :