Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Antalya ili küçük ve orta ölçekli işletmelerinde finansal yönetim, işletme sermayesi ve yatırım bütçelemesi uygulamaları

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
709
DOI :
Özet Türkçe :

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) tüm ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yere sahiptirler. Gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, bütün ülkelerde KOBİ’ler sayılarının fazlalığı, sağladıkları istihdam, üretim kapasiteleri ve yarattıkları katma değer ile göz ardı edilemeyecek ekonomik bir güç oluşturmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı; KOBİ’lerin çalışma sermayesi, finansal yönetim ve yatırım bütçelemesi uygulamalarını ortaya koymaktır. Çalışma, Antalya ilinde faaliyet gösteren 40 işletmeden oluşan bir örneklem üzerine uygulanmıştır. Farklı sonuçların gözlemlendiği araştırma bulgularına göre; KOBİ’lerin işe başlarken çoğunlukla öz sermayelerini kullanmayı tercih ettikleri, yatırım projelerini değerlendirirken geri ödeme süresini daha çok kullandıkları, yatırımların finansmanında banka kredilerinin öz kaynakların önüne geçtiği, leasing ve faktoring gibi yeni tekniklerden yararlanma oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca işletme sermayesi yönetiminde nakit bütçesine ve ödenmeyen borçların izlenmesine önem verildiği saptanmıştır. Bunlara ek olarak söz konusu firmaların sabit yatırımların finansmanında hangi kaynakları ağırlıklı olarak göz önünde bulundurduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The contribution of small and medium size enterprises (SMEs) has become important for all economies in the world, particularly developing countries. SMEs affect economic development significantly in terms of employment creation, production capacity, and value-added. This study investigates the working capital, financial management and investment budgeting applications in the Small and Medium Sized Enterprises. In this study the questionnaire has been applied to the forty firms that are located in Antalya province. According to this study, the findings are; SMEs are mostly using the pay back period while evaluating the investment projects, while commencing their business majority of firms employs equity financing, for financing the investments they prefer to borrow from the banks than using their equities, the usage of the new techniques such as leasing and factoring is low. They emphasize on the cash budget and monitoring the doubtful receivables. Additionally this study states that, also the sources that are dominantly considered by firms for financing the fixed capital are noted.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :