Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analitik hiyerarşi prosesi ve personel seçimi alanında uygulamaları

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
726
DOI :
Özet Türkçe :

Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) karar verme problemlerinde yaygın olarak kullanılan çok kriterli karar verme yöntemidir. Bu çalışmada öncelikle AHP’nin prensipleri, aksiyomları, uygulama aşamaları ve faydaları açıklanmış ve yapılan eletirilere yer verilmiştir. Sonraki bölümde personel seçimi konusunda AHP ile yapılan çalışmalar etraflıca incelenmiştir. Yöntemin, personel seçimi sürecinde karar hiyerarşisinin oluşturulmasına, kriter ağırlıklarının belirlenmesine, nicel ve nitel krierlerin birlikte değerlendirilmesine, yargıların tutarlılığının tespitine ve kurulan karar modelinin duyarlılığının testedilmesine imkan verdiğinden dolayı dolayı personel seçme sürecinde kullanılmasının faydalı olduğu tespitinde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Analytic Hierarchy Process is a multi criteria decision making method widely used in decision making. In this study primarily axioms, principles, steps and benefits of AHP are explained and some critics are stated. Then a literature review of the application of the analytic hierarchy process in personnel selection is presented. It is stated that AHP making possible by structuring decision hierarchy, developing priorities of criteria, evaluating intangible and tangible criteria together, determining inconsistencies of judgments and testing sensitivity of the decision model appears to be a useful tool for decision making in personnel selection.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :