Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yurtdişina doğrudan yatirim yapan türk işletmelerinde strateji-yapi ilişkisi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü1, Ankara Üniversitesi, S.B.F., İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada yurtdışına doğrudan yatırım yapan Türk işletmelerinin kullanmış oldukları uluslararası yapı tiplerinin hangi şartlar altında nasıl bir değişim gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yurtdışına yatırım yapan 41 işletmenin Parametrik olmayan Korelasyon testi ve Kruskal Wallis testine tabi tutulduğu çalışmada, elde edilen bulgular araştırma modelinde kullanılan değişkenlere ilişkin önemli ve anlamlı sonuçlar vermektedir. İşletmelerin büyüklüğü, yatırım yapılan ülke sayısı, üretilen ürün çeşidi, yurtdışı bağlı kuruluşların satışlarının ve imalatının toplam satışlara ve imalata oranı, bağlı kuruluş sahiplik oranı, yurtdışı yatırım deneyimleri ve uluslararasılaşma derecesi ile kullandıkları yapı arasında ilişki bulunmuştur. Bu durum, yazında yer alan diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir. Yurtdışı yatırım stratejileri (yeni yatırım, ortak girişim, birleşme, satınalma vb.), kadrolama yaklaşımları ve merkezileşme dereceleri ile kullandıkları yapı arasında ilişki bulunamamıştır. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine how the international structure types used by the Turkish enterprises making direct investments abroad are affected by which dimensions. Questionnaire was conducted to 41 companies. In order to analyze the data, Non-parametric Correlation and Kruskal Wallis were used. The analyzes give important and significant results about the variables used in the research model. It is found that there is a relationship between the structure types used by the companies and following variables: the size of the companies, number of countries invested in, diversity of the products manufactured, the ratio of sales and production of affiliates abroad to total sales and production, ownership rate of the affiliates, overseas investment experience of the companies, and the degree of internationalization of the companies. These results are consistent with the results of other studies in the literature. No relationship is found between the structure types and investment strategies for the international markets (greenfield investment, joint-venture, merger, acquisition, etc..), employment approaches, and the degree of centralization. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :