Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin tv reklâmlarına genel bakış açıları ve tv reklâmından kaçınma eğilimleri itibariyle incelenmesi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1, Nevşehir Üniversitesi2
Görüntülenme :
733
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada tüketicilerin reklâma karşı tutumları üzerinde durulmuştur. Elde edilen verilerin analizleriyle tüketicilerin TV reklâmlarına karşı genel tutumları ve reklâmdan kaçınma eğilimleri tespit edilerek, tüketiciler dört grup olarak ele alınmıştır. Bu dört grubun demografik özellikleri itibariyle farklılaşma düzeyleri belirlenmeye çalışılarak grupların TV reklâmı türleri ve içerik öğelerine göre reklâma bakış açıları tespit edilmiştir. Araştırma sonunda tüketicilerin TV reklâmlarına olumsuz bakış açılarının olduğu ve reklâmdan kaçınma eğilimlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan sonuçlar çerçevesinde reklâmcılara, pazarlama iletişimcilerine, iletişim çabasında olacak firma yöneticilerine ve gelecekteki benzer araştırmalara yönelik farklı öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, consumers’ attitudes towards TV commercials are emphasized. With the analysis of acquired data, consumers’ general attitudes towards TV commercials and their avoidance tendency from advertisement are fixed and the consumers are considered as four groups. By trying to determine these four groups’ differentiation levels in respect of their demographics, the groups’ attitudes towards advertisements according to the types and content elements of TV commercials are fixed. At the end of the study, it is determined that the consumers have negative attitudes towards TV commercials and that they have higher tendency to avoid from commercials. With the part of results, some different suggestions to the advertisers, marketing communicators, owners of the firms which have communication efforts and to the future similar researches are developed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :