Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Syrıan dıspute in the context of structural constructıvısm

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
903
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Arap Baharına yapısal inşacı bakış açısı getirmektir. Bu bağlamda Suriye’deki ayaklanmaya karşı uluslararası geliştirilen inisiyatif vaka çalışması olarak seçilmiştir. Yapısal inşacılığa göre kimlikler devletlerin çıkarlarını şekillendirmekte ve uluslararası kuruluşlar buna göre tasarlanmaktadır. Alexander Wendt’e göre bu durumun sonucu olarak uluslararası sistemdeki anarşik yapı çatışma veya işbirliği şeklinde ilerler. Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde Suriye’deki olaylar hatırlatıldıktan sonra uluslararası aktörlerin olayı nasıl adlandırdığına değinilecektir. İkinci kısımda bu kimliklerin çıkarları nasıl şekillendirdiği açıklanacaktır. Bunu takiben son kısımda uluslararası anarşinin çatışmaya mı yoksa işbirliğine mi yol açtığı araştırılacaktır.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is to bring a structural constructivist perspective to Arab Spring. With this regard, the international initiation towards Syrian uprising has been taken as case study. Structural constructivism suggests that identities shape the interest of states and that gives a shape to international institutions. As a result of this, according to Alexander Wendt, international anarchy may lead either conflict or cooperation. In this context, having remind the event on Syria, how actors identify the issues in Syria will be adverted. In the second section how these identities shape interests will be investigated. This is followed by the discussion whether international anarchy leads conflict or cooperation.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :