Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nürnberg mahkemeleri üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
633
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma uluslararası hukukta kilometre taşı niteliğinde olan Nürnberg Mahkemelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle mahkemenin arka planına ve kuruluşa giden sürece değinilmiştir. Kuruluşuna ve yasal dayanaklarına değindikten sonra mahkemenin suç kapsamına giren fiiller tarihi geçmişiyle birlikte ele alınmıştır. Sonraki bölümde uluslararası hukuka katkılarından bahsedilmiş ve son bölümde ise mahkemeye getirilen eleştirilere yer verilmiştir

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to observe the Nurnberg Trials which is a milestone in international law. Firstly the background and the procces of the the court is mentioned. Having dealth with establishment and legal bases, criminal actions are covered with historical experiences. Next chapter focuses on the contribution to the international laws which is followed by critisisms to the court.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :