Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhafazakârlik ve değişim değişime direniş mi yoksa ihtiyatli değişimi savunmak mi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
623
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın temel amacı muhafazakârlık ve değişim ilişkisini irdelemektir. Muhafazakâr düşünce ile değişim arasındaki ilişkiyi anlamlı değerlendirebilmek için öncelikle muhafazakârlık kavramı tanımlanmıştır. Burada muhafazakârlığın tanımlama güçlüğüne özellikle dikkat çekilmiştir. Daha sonra muhafazakâr düşüncenin epistemolojisi, toplum kavrayışı, bireyi ele alışı gibi konular üzerinden muhafazakârlık ve değişim konusu incelenmiştir. Çalışmada muhafazakârlığın değişimi hoş karşılamasa da değişim karşıtı olmadığı, buna karşın ihtiyatlı bir değişim taraftarı olduğu iddia edilmiştir.

Özet İngilizce :

The key objective of this study is to inquire about the relationship between conservatism and change. Firstly, the concept of conservatism is defined so as to evaluate the relationship between conservative thought and change meaningfully. At this point, the difficulty of defining conservatism is particularly underscored. Then, the subjects of conservatism and change are examined by means of the epistemology of conservatism, its notion of society and its treatment of individual. The study maintains that conservatism is not against change, albeit the fact that it doesn’t consider the change warmly but it embraces a prudent change. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :