Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesleki turizm eğitimi

Yazar kurumları :
ÇOMU1
Görüntülenme :
966
DOI :
Özet Türkçe :

Mesleki eğitim, milli eğitim sisteminin bütünlüğü içinde endüstri, tarım ve hizmet sektörleriyle birlikte her türlü mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinin planlanması, araştırılması, geliştirilmesi, organizasyonu ve eşgüdümü ile yönetim, denetim ve öğretim etkinliklerinin bütününden oluşmaktadır. Turizm eğitiminin genel eğitimden farklı olarak algılanmaması ve genel eğitim içerisinde yapılması gerekmektedir. Turizm eğitiminin her aşamasında kişilerin pratik bilgi ve becerilerle donatılması gerekmektedir. Sektörün dinamikliğinden dolayı verilecek eğitiminde dinamik bir yapıda olması gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, artan rekabet ortamında varolabilmenin temel şartlarından biri nitelikli insan gücüdür. Bu da ancak etkin ve kaliteli turizm eğitim ve öğretimiyle ve turizm okullarından mezun olmuş kişilerin sektörde çalışmasıyla sağlanabilir. Tüm bunlardan dolayın bu çalışmanın amacını turizmde nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasında mesleki eğitimin önemi vurgulamak oluşturmaktadır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Vocational education consists in harmony of industry, agriculture, service sector along with planning, searching, developing, organization and coordination any kind of vocational and technical training and also its management, supervision and education activities in unity of national educational system. Tourism education shall not be perceived as a different kind of education and be regarded as a part of general education. Individuals shall be taught practical knowlegde and skill in every stage of the tourism education. Since the sector has its own dynamics the providing education must share the same dynamics. In other words to be able to survive in increasing competition environment qualified workforce is one of the basic vitalities. And this can only be actualised by efficent and qualified tourism education and employing the vacational school of tourism graduates in the sector. Therefore, the study aims to emphasis the importance of vacational training for fullfilling the need of qualified personals in tourism

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :