Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kategorik veriler için logaritmik doğrusal modeller ve göç istatistikleri üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
633
DOI :
Özet Türkçe :

İki yönlü olumsallık tablolarında istatistiki çıkarsamalar için Pearson’un ki-kare istatistiği yeterli olmakta ancak daha büyük boyutlu olumsallık tablolarında bu istatistik kullanılamamaktadır. Üç veya daha çok boyutlu olumsallık tablolarında ilişki yapılarının belirlenmesi için değişkenler arasında bağımlı – bağımsız ayrımı yapmayan “Logaritmik Doğrusal Modeller” kullanılabilir. Logaritmik Doğrusal Modeller yardımıyla daha çok değişken arasındaki etkileşimler sorgulanabilmektedir. Bu çalışmada Logaritmik Doğrusal Modeller incelenmiş ve göç istatistikleri üzerine bir uygulama yapılmıştır.

Özet İngilizce :

In two-ways contingency tables, Pearson’s chi-square statistics is enough for statistical inferences but can’t used in bigger contingency tables. For determining association structures in three-ways or bigger contingency tables, “Log-Linear Models” can be used, which doesn’t discriminate variables as dependent or independent. Interactions between many variables can be interrogated with log-linear models. In this study, “Log-Linear Models” are investigated and an application on migration statistics had done.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :