Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Endekse dâhil olma ve endeskten çıkarılmanın hisse senedi performansına etkisi: imkb uygulaması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

Genel olarak, endeks kompozisyonları değişimleri ile birlikte hisse senetlerinin ticaret hacmi ve fiyatları üzerinde meydana gelen değişimler endeks etkisi olarak nitelendirilmektedir. Araştırmacılar tarafından endeks değişiklikleri etrafında hisse senedi fiyat ve işlem hacmi davranışını açıklamak için birçok hipotez ileri sürülmektedir. Bunlardan başlıcaları fiyat baskısı, bilgi, likidite, eksik ikame, seçim kriteri ve yatırımcı farkındalığı hipotezleridir. Bu çalışmada da endeks etkisini açıklayan bu hipotezler ele alınıp Türkiye’deki İMKB uygulaması tartışılmaktadır. Çalışmada ulaşılan ana bulgular aşağıdaki gibi özetlenebilir: İlk olarak, İMKB U-100 Endeksi’ne dâhil olma(çıkarılma), olay sonrası periyotta karşıt hareket ile birlikte, önemli bir fiyat artışına (düşüşü) neden olmakta ve geçici fiyat baskısı hipotezini desteklemektedir. İkinci olarak, dâhil olma ve çıkarılma durumlarının her ikisi de kısa dönmeli veya günlük ticaret hacmi artışına neden olmaktadır.

Özet İngilizce :

In general, the composition of index changes with trade volume and price of shares on the exchange that occurs is considered as the index effects. To explain stock price and volume behavior around index changes, the researchers have offered several hypotheses. The majors of these are price pressure, information, liquidity, imperfect substitutes, selection criteria and investor awareness hypothesis. This study describes the effect of indices of this hypothesis will be discussed and debated in Turkey ISE implementation. Our main findings can be summarized as follows: Firstly, additions to (deletions from) the ISE 100 lead to significant increase (decrease) in price with post-event reversal, and this supports the temporary price pressure hypothesis. Secondly, both additions and deletions cause significant trading volume increase in the short run or daily.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :