Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Afganistan’ın etnik yapısı

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
729
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada Afganistan toplumunun etnik yapısı incelenmektedir. Afganistan’ın etnik yapısıyla ilgili pek çok çalışma yapılmış olsa da, halihazırda eldeki bilgiler oldukça çelişkilidir. Bunun başlıca iki nedeni vardır. Öncelikle ne geçmiş yıllarda Afgan hükümetlerinin bu konuda kapsamlı bir çalışması vardır, ne de ülkede yaşanan işgal ve sonrasındaki iç savaştan dolayı bir çalışma yapılabilmiştir. Ayrıca etnik gruplar arasındaki sınırlarda da bazı belirsizlikler vardır ki, bu da bu alanda yapılabilecek olası bir araştırmayı da zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada Afganistan’daki etnik gruplar ve bunların aralarındaki ilişkiler ele alınmakta, etnik gruplar arası sınırların belirsizliği tartışılmakta ve eldeki verilerin ışığında bunların ülkenin genel nüfusuna oranları tahmin edilmeye çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, the ethnic make up of the Afgan society is examined. Altough, there are plenty of works on this subject, the present knowledge is contradictory. There are two main reasons of this contradiction. First of all, former there is not a comprehensive study of former Afghan governments. The invasion and civil war also prevented such a study either. Besides, there are some uncertainities between the borders of these ethnic groups. This uncertainity also creates difficulties for a probable study. This study presents the ethnic groups and their relations among each other, tends to explain the uncertainities between the borders of these groups, and tries to estimate their population ratios by the current knowledge

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :