Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zamanlararasi diş denge ve optimizasyon yaklaşimlari çerçevesinde türkiye’de cari açiğin sürdürülebilirliği

Yazar kurumları :
Hakkâri Üniversitesi1, Adnan Menderes Üniversitesi2
Görüntülenme :
629
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye'deki cari işlemler açığının sürdürülebilirliği; 1992-2012 dönemi verileriyle iki farklı model kullanılarak analiz edilmiştir: Birinci modelde, dış âlem gelirleri (ihracat, hizmet gelirleri, transfer ödemeleri ve dış borç faiz geliri) ve dış âlem giderleri (ithalat, hizmet giderleri ve dış borç faiz ödemeleri) serileri  kullanılarak, zamanlararası dış  denge kısıtı yaklaşımıyla; ikinci  modelde  toplam  yurtiçi tasarruf  ve yatırım  serileri  kullanılarak, zamanlararası  optimizasyon  yaklaşımıyla,  Johansen eş-bütünleşme yöntemiyle test  edilmiştir. Analizde “güçlü  ekonomiye  geçiş programı” nın etkilerini görmek amacıyla, 1992-2012 dönemi, iki alt dönem ve tam dönem olarak araştırılmıştır. Sonuç  olarak; Türkiye’de  ilgili  dönemde  cari işlemler açığının zayıf formda sürdürülebilir olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In  this  study  sustainability  of  current  account  deficit  in  Turkey  was analyzed by using two different model with the data of 1992-2012 periods. In  the  first  model,  it  was  tested  by  using  abroad  incomes series (export, incomes on services, transfer payments and interest income on foreign debt) and  abroad  expenses series  (import, expenses  on  services  and  interest payments on foreign debt) with the intertemporal external balance constraint approach;  in  the  second  model, it  was  tested  by  using the  total  domestic saving  and  investment  series  with  Johansen  co-integration method. In  the analysis, 1992-2012 period was searched as two sub-terms and full term in order  to  see  the  effects  of  “The  New Economic  Stability  Program”. As  a result, it was determined that the current account deficit in Turkey in related periods was sustainable in weak-form.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :