Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetsel başarının değerlemesinde duygusal zekanın kullanımı: öğrenci yurdu yöneticileri bağlamında bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
736
DOI :
Özet Türkçe :

Duygusal zeka kavramı yöneticilerin gerek örgüt içerisinde gerekse müşteri beklentilerini yerine getirebilmede performans kriteri olarak ele alınmaktadır. Yöneticilerin gerginliği, çevresel etmenlerden etkilenmesi, duygusal algılama performansları ve müşteriye karşı duyarlılığı bu açıdan önem arz etmektedir. Kuramsal değerlendirmelerin gelişimine bakıldığında bugün, sağlıklı kriterler kullanıldığı takdirde anlamlı sonuçlara ulaşılabildiğini ve nitelikli değerlendirmeler yapılabildiğini söylemek mümkündür. Bu çalışmada, müşteri beklentisinin yüksek olduğu yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında görev yapan yöneticiler, örneklem olarak seçilmiştir. Cooper ve Sawaf tarafından yöneticilere ve örgütlere yönelik geliştirilmiş olan EQ ölçüm tekniğinden yararlanılmış ve çevresel faktörler de dikkate alınarak yöneticilerin duygusal zekayı kullanma becerileri ve performansları ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda mevcut yapının saptanmasının yanı sıra buna bağlı olarak öngörülen çözüm önerileri de çalışmanın sonuç kısmında sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The concept of emotional intelligence is used as a performance criteria both in evaluating organisational performance and in meeting customer expectations. In this context, the stress of managers, their being influenced by environmental factors, performance in emotional perception and sensitivity towards customers play a significant role. As in student dormitories customer expectation is very high, this study focused on student dormitories managers. The ability and performance of managers in using emotional intelligence was evaluated by using the scale developed by Cooper and Sawaf for managers and organisations and by taking into account environmental factors. In the light of the results, the current situation was defined and suggestions were made in the conclusion part of the research to improve this situation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :