Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetici yaşının liderlik davranışları üzerindeki etkileri: bankacılık sektöründen bir grup yönetici üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
817
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin yaşlarının liderlik davranışları üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek ve varsa bu etkinin hangi boyutlarda ortaya çıktığını saptamaktır. Günümüz organizasyonlarında yöneticilerin yaş değişkeni, liderlik araştırmalarına ve organizasyonlara yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Çalışmada, yöneticilerin yaşlarının liderlik davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla Türk bankacılık sektörüne yönelik uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada Kabacoff’un Lider Etkinliği Analizi Modeli esas alınarak geliştirilen bir anket formu ile toplanan veriler değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda yöneticilerin yaşlarının, yenilikçilik, ikna edicilik, duygusal kontrol, taktik kullanımı, iletişim, yetki devri, kontrol, geri bildirim, baskın olma ve üretime odaklılık davranışları üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Bu liderlik davranışlarında farklılık gösteren yaş grubunun ise, 35 yaş ve üzeri olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the extent of the effect of age variable on the leadership behaviour of managers. The age variable has brought a new perspective to leadership research. In this study, a survey was conducted on a gruop of managers in the Turkish banking sector in order to determine the effect of managers’ age on leadership behaviour. Data of the survey was collected by a questionnaire developed by the author on the leadership dimensions of the Leadership Effectiveness Analysis model of Kabacoff. The results of the analysis demonstrated that managers’ age had an impact on the conservative, persuasive, restraint, tactical, communication, delegation, control, feedback, dominance and production behaviours of subjects. Significant difference in these leadership behaviours was found in the age group over 35.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :