Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yolsuzluk ve kamu borcu ilişkisi: ab ülkeleri üzerine ampirik bir inceleme

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1
Görüntülenme :
891
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu borcu, makroekonomik istikrarsızlıkların temel nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Kamu borcu, içinde bulunduğu toplumun ekonomik, politik, sosyal ve kurumsal yapısından etkilenebilmektedir. Yolsuzluk olgusu, kamu borcunu etkileyen kurumsal unsurlardan biri olarak ifade edilmektedir. Başka bir ifade ile kamu gücünün kişisel çıkarlar için kötüye kullanılması olarak ifade edilmekte olan yolsuzluk olgusu, gerek kamu harcamaları gerekse kamu gelirleri üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu durum, devletin gelir-gider dengesini bozmakta ve kamu borçlarının artmasına yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yolsuzluğun kamu borcu üzerindeki etkisini 27 AB ülkesi için 2011 verilerini kullanarak yatay-kesit analiz yöntemi ile test etmektir. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre, yolsuzluk düzeyinde gerçekleşen bir azalmanın kamu borçlarını azalttığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Özet İngilizce :

The public debt is one of the main causes of macroeconomic instability. The public debt is affected the economic, political, social and institutional structure of every nation. It is expressed that the phenomenon of corruption is one of the institutional factors that affect the public debt. In the other words, the misuse of public power for personal interests, which are referred to as the phenomenon of corruption, both leading to adverse effects on public expenditure and public revenue. This destroys the balance of income and expenditure of the state and can lead to an increase in public debt. The purpose of this paper is to empirically test to the impact of corruption on public debt for the 27 EU countries by using 2011 data and cross-section analysis method. According to the empirical results of the study, it was found that corruption had statistically significant and negative impact on public debt. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :