Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni kamu yönetimi anlayişi ile ab üyelik sürecinin uyum yasasi: kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
794
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye, AB‟ye tam üyelik hedefine yönelik olarak, kamu yönetim yapısını, AB  müktesebatına  uyumlaştırmak  için  bir  değişim,  dönüşüm  ve  yapısal reformlar  sürecini  doludizgin  yaşamaktadır.  Kamu  yönetimindeki  değişim, yeni  kamu  yönetimi  anlayışını  da  beraberinde  getirmektedir.  Çalışmada öncelikle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esas alınarak yeni kamu yönetimi,  eski  kamu  yönetimi  anlayışı  ile  karşılaştırılmıştır.  Yeni  kamu yönetimi  içerisinde  yer  alan  yeni  kamu  mali  yönetimi  bütçe  ve  denetim açısından  incelenmiştir.  Yürürlüğe  giren  kanunun  AB‟ye  üyelik  sürecine etkisi,  tarihsel  süreç  içerisinde  ele  alınmaya  ve  kanunun  oluĢumunda  temel alınan  planlara  bağlılık  değerlendirilmeye  çalışılmıştır.  Değerlendirilen kanunun  Türkiye'nin  AB‟ye  uyum  sürecinde  önemli  yer  tuttuğu  ve müzakereler ile birlikte özellikle yapısal reformlar içeren böyle bir yeni kamu yönetiminin etkisinin olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Turkey, towards to full membership to the EU, for harmonization with the EU acquis its structure of public administration, is making transformation and  some  structural  reforms.  Changes  in  public  administration  bring  new public administration approach. This study, primarily on the basis of Public Financial  Management  and  Control  Law,  the  new  public  administration approach  compared  with  the  former.  The  new  administration  of  public finance in the new public administration was examined with budgeting and supervision.  Impact  of  the  law  came  into  force  to  the  EU  accession,  be addressed in the historical process and the formation of the law have been evaluated to investigate the underlying commitment to the plans. As a result, the  law  assessed  holds  an  important  role  in  negotiations  with  the  EU harmonization  process  and  the  effect  of  this  new  public  administration especially with structural reforms is positive.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :