Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni kamu işletmeciliği yaklaşımının temel değerleri üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu yönetiminde işletme yönetimi değerlerinin egemen kılınması yönündeki reformlar, Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) yaklaşımı çerçevesinde kavramlaştırılmaktadır. Bu çalışmada, Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımının gelişimine değinilecek ve dayandığı temel değerler irdelenecektir. Yeni Kamu İşletmeciliği ve klasik kamu yönetimi, temel değerleri açısından farklılaşmakta, bu temel değerler de demokrasi konusundaki yorumlarında belirginlik kazanmaktadır. Bu doğrultuda akımların temel değerleri, Yeni Kamu İşletmeciliği’nin öne çıkardığı birey merkezli demokrasi ve klasik kamu yönetiminin öncelikleri arasında yer alan toplum merkezli demokrasi kavramları ekseninde, literatür taramasına dayalı eleştirel bir yaklaşımla tartışılacaktır. Yeni Kamu İşletmeciliği ve klasik kamu yönetimi savunucularının demokrasi konusundaki yorumları bu doğrultuda ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

In this article, the improvement of New Public Management and its main values will be examined. New Public Management and public administration differ according to their basic values. The values they rely on bring out two different interpretations of democracy. One is the socially centered notion of democracy and the other is the individually based democracy. The values of New Public Management and public administration will be discussed in the framework of these interpretations of democracy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :