Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Un essai d'nalyse des relations armee-pouvoir dans les pays sous-développés

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Görevlisi1
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

Cette étude a pour but d’analyser une question cruciale pour les pays sous-développés : la fréquence de l’usurpation de pouvoir politique. L’interventionnisme des militaires dans la vie politique des pays du Tiers Monde est actuellement un problème majeur. La question de non-subordination de l’armée au pouvoir politique dans certains pays sous-développés est forcément dépendante de leur circonstances et environnements politiques. Dans cette étude, la question est de savoir s’il y a une corrélation entre le niveau de développement économique et les chances de passage au pluralisme politique ou la longévité démocratique. De ce fait, l’accent est mis sur le niveau de développement économique des pays concernés et sur le niveau de la démocratisation de leur système politique. De plus, le rôle de parti unique a été mis au clair dans les pays en cause lors de la période transitoire où le nouveau régime moderne remplace le régime traditionnel. Le parti unique est en effet une institution intermédiaire lors du passage de régime traditionnel au régime moderne national tout en faisant une alliance indispensable avec l’institution militaire pour remettre en place les nouveaux rapports de force. Dans la phase de transition de système traditionnel au système moderne, l’intervention de l’État grâce à l’appui de l’institution militaire devient indispensable, d’une part pour accélérer cette transition, et d’autre part pour permettre au nouveau système politique de se développer sur des bases solides. Enfin, l’importance est donnée à l’utilisation des moyens coercitifs par l’appareil militaire. On a voulu savoir s’il est faux de dire que le “ passage coercitif ” est une phase inévitable pour parvenir à la démocratie dans les pays sous-développés.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, az gelişmiş ülkeler için hayati öneme sahip bir sorunu incelemektedir : siyasi güce müdahale sıklığı. Günümüzde hala Üçüncü Dünya ülkelerinde askerlerin siyasi hayata müdahaleleri güncelliğini korumaktadır. Az gelişmiş ülkelerdeki ordunun siyasi güce tabi olmama problemi büyük olasılıkla sözkonusu ülkelerin kendi politik çevre ve koşullarına bağlıdır. Bu makalede, ekonomik gelişmişlik düzeyi ile siyasi çoğulculuğa geçiş ve demokrasinin kalıcılığı arasında yakın bir ilişkinin olup olmadığı sorusu aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yani, ilgili ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi ile politik sistemlerininin demokratikliği yakından irdelenmektedir. Ayrıca, bu ülkelerde yeni rejimin eskisinin yerini aldığı geçiş dönemlerinde tek partinin rolü ortaya konulmaktadır. Gerçekten de tek parti, geçiş dönemlerinde aracı bir siyasi kurum işlevine sahip olarak orduyla yaptığı ittifak sayesinde varolan güç ilişkilerini yeniden oluşturmaktadır. Eski sistemden yeni sisteme geçiş aşamasında, bir taraftan bu geçiş sürecinin hızlandırılması, diğer taraftan da yeni politik sistemin sağlam temeller üzerinde şekillenmesi, orduya dayanılarak yapılan devlet müdahalesini kaçınılmaz kılmaktadır. Son olarak, askeri örgüt tarafından baskı araçlarının kullanılması üzerinde durulmaktadır. Asıl sorun, az gelişmiş ülkelerde demokratik yapıya ulaşmada “zoraki geçişin” kaçınılmaz bir aşama olup olmadığıdır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :