Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülkemiz bağımsız dış denetim standartlarının abd genel kabul görmüş denetim standartları-ab sekizinci yönergesi ve uluslararası denetim standartlarıyla karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi1, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
717
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda yer alan bağımsız dış denetim standartlarına ilişkin açıklamaları, Amerika Birleşik Devletleri genel kabul görmüş denetim standartları, Avrupa Birliği Sekizinci Yönergesi kapsamındaki denetim standartları ve Uluslararası Denetim Standartları ile karşılaştırmak ve bu alandaki uyumsuzluk ve eksiklikleri saptamaktır. Bu amaçla yapılan karşılaştırmalar sonucu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin, 3568 sayılı Kanun’da yer alan açıklamalara göre ABD GKGDS, AB 8. Yönergesi kapsamındaki denetim standartları ve Uluslararası Denetim Standartları ile daha uyumlu olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to compare the statements about independent external auditing standards exist in Capital Market Board regulations and The Independent Accountancy, Certified Public Accountancy and Certified Public Accuntancy under Pledge Law No. 3568 with auditing standarts presented at USA Generally Accepted Auditing Standards, EU 8th Directive and International Auditing Standards and to determine the lack of harmony and deficiencies at the extent of this subject. As a result of these comparements it is found that Capital Market Board regulations are more hormonious with USA Generally Accepted Auditing Standards, EU 8th Directive and International Auditing Standards than Law No. 3568.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :