Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki çok yıllı bütçeleme uygulamasının stratejik planlar ve orta vadeli mali planlar bağlamında etkinliğinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü1, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
897
DOI :
Özet Türkçe :

Devletin varlığının devamı için gerekli olan kamu gelirleri ile ortaya çıkan ortak ihtiyaçların karşılanması ilişkisi geçmişten günümüze devamlı tartışılan konu olmuştur. Bu kapsamda her zaman önemli olan insanların ödedikleri vergilerin onların ihtiyaçlarına doğru şekilde yansıtılmasıdır. Bu konu özellikle son yıllarda birçok devletin önemle durduğu bir konu olmuştur. Bunun sağlanmasında devletler katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik bağlamında planlamanın önemini kavramışlar ve bu doğrultuda kaynakların ihtiyaçlara dağıtımında planlamaya önem vermişlerdir. Bu çerçevede bu çalışma ile kaynakların etkin kullanılması noktasında Türkiye'de özellikle son yıllarda önem kazanan stratejik planlama, orta vadeli mali plan ve çok yıllı bütçeleme çalışmalarının günümüze kadarki durumunun değerlendirilmesi amaçlamış olup çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi için öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

The relationship between public revenues necessary for the maintenance of state and common needs emerging has been a continuously disputed issue from past to present. What has always been important in this term is that the taxes people pay should be appropriately used in a way to meet the needs of people. Especially recently, this issue has become an issue which various states highly emphasize. In order to ensure this, states have understood the importance of planning within the scope of participation, transparency, accountability, thereby attaching importance to planning while allocating the resources according to the needs. Within this context, this study aims to evaluate the studies on strategic planning, medium term fiscal plan and multi year budgeting which have, especially recently, become important in Turkey in terms of effective use of public resources with a historical perspective. Some suggestions have been made so as to help the studies be carried out in a more proper way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :