Yıl 2017, Cilt: 16 Sayı : 61 Sayfalar 661 - 675 2017-04-01
OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR VE MÜŞTERİ TEMİNİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Belma SUNA,İbrahim YILDIRIM
17 261

Öz Sosyal Sermaye, toplumu oluşturan kişiler arasında daha önceden beri devam ederek gelen ilişkilerin aslında maddi bir karşılığı olduğunu savunan bir  kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok alanda araştırmaya konu olan sosyal sermaye zenginliğinin  otel işletmelerinde de kullanıldığı muhakkaktır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı; maddi değeri açıkça ifade edilen sosyal sermayenin kavramı oluşturan unsurlarından olan sosyal ağ kullanımının,otel işletmeleri için müşteri temin etme yollarından biri olduğunu tesbit etmektir.Gaziantep ili içinde faaliyet gösteren tüm oteller çalışmanın kapsamı içine alınmış otel işletmelerinin sahipleri ve yönetim kademesinde yer alan ve satış pazarlama faaliyetlerine doğrudan katkısı bulunan yöneticilerle anketler uygulanarak görüşülmüş ve bu doğrultuda analizler yapılmıştır. Bu araştırma, otel işletmelerinin pazarlanması için sosyal ağın kullanılıp kullanılmadığını ortaya çıkarması açısından son derece önem arz etmektedir. Çünkü;otel işletmeleri sahip ve yöneticlerinin sosyal ağlarından faydalanıyor olması; bu işleyişin bir pazarlama stratejisi olduğu gerçeği ile ilgili bulgular sunmaktadır.  Anahtar Kelimeler; Sosyal Sermaye,Otel işletmeleri, Sosyal Ağlar, Müşteri Temini. 

Anahtar Kelimeler

Aktaş, A. (2002). Turizm işletmeciliği ve Yönetimi, Azim Matbaa,2.Baskı.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Belma SUNA
İbrahim YILDIRIM