Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de rüzgâr çiftliklerinden elektrik üretilmesiyle sağlanabilecek çevresel ve ekonomik kazançlar

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1, Marmara Üniversitesi2
Görüntülenme :
641
DOI :
Özet Türkçe :

Enerji,  temel  ihtiyaçların  karşılanması  ve  ekonomik  büyüme  için vazgeçilmezdir.  Ancak  yenilenebilir bir kaynağa dayanmayan  enerji,  üretimi ve  kullanımı  esnasında  çevre  kirliliğine  ve  doğal  kaynakların  kontrolsüzce tüketilmesine neden olmaktadır. Sürdürülebilir bir enerji politikası her şeyden önce gelecek  kuşaklara  temiz  ve  yaşanabilir  bir  çevre  kalmasının  güvence altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Çevre dostu bir niteliğe sahip  olan  yenilenebilir  enerji  kaynakları  yalnızca  istihdamın  artırılması  ve yerli  sanayinin  güçlendirilmesi  değil,  bölgesel  ve  kırsal  kalkınmanın sağlanması açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Bu çalışma özellikle, fosil  yakıt  kullanılan  çevrimli  santraller  yerine  rüzgâr  enerjisi  kullanımının yaygınlaştırılması yoluyla çevre kirliliği ve istihdam gibi sorunlara ne ölçüde çözüm getirilebileceği sorularına cevap aramaktadır.

Özet İngilizce :

Energy  is  indispensable  for the  provision  of  basic  human  needs  and economic  growth.  However,  its  production  and  usage  may  cause environmental pollution and uncontrolled consumption of natural resources, unless it does not depend on renewable  sources.  Therefore,  creating sustainable energy policies is of great importance to ensure preservation of a clean  and  livable  environment for  future  generations.  Renewable  energy sources  are  not  only  environmentally  friendly,  but  also  having  great potentials for regional and rural development through creating employment opportunities  and  strengthening  domestic  industry. This  study  particularly looks for an answer to the questions, “To what extent deployment of wind energy  instead  of  fossil  fuels  in  power  plants  would  bring  solutions  to environmental pollution and employment problems in Turkey?”

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :