Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de illerarası fiyat yakınsaması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
909
DOI :
Özet Türkçe :

Satın alma gücü paritesi (SGP) ülkeler arası fiyat seviyesi ve nominal kur dinamiklerini incelemektedir. SGP araştırmalarında tatminkâr sonuç alınmaması ve fiyat dinamiklerinin daha iyi araştırılması için aynı ülke içindeki şehirlerin fiyat seviyelerinde yakınsama olup olmadığı araştırılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda genelde fiyat yakınsamasının olduğu sonucuna ulaşılmışsa da, yakınsama süresi beklenenden uzun çıkmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin 19 ilinin TÜFE’sinde yakınsama tek değişkenli ve panel birim kök metotlarıyla incelenmiş ve istatistiksel olarak yakınsamanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yarı ömür diğer çalışmalardan çok daha yüksel olan 13 sene bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Purchasing power parity (PPP) analyzes the price level and nominal exchange rate dynamics among countries. The unsatisfactory results obtained from PPP research and to be able to better understand the price level dynamics, investigating price level convergence among cities in the same country became popular. Even though, in general, it is found that there is price convergence among cities, the convergence time is longer than expected. In this study the CPI convergence has been investigated for Turkey’s 19 provinces using univariate and panel unit root tests, and it has been found that statistically no convergence is found. Half life is found to be 13 years which is much larger than the ones in other studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :