Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de dış ticaretin vergilendirilmesi ve avrupa birliği

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
772
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde, dış ticaretin vergilendirilmesi, geçmişten bu yana ,hükümetler için, ekonomik politikanın yürütülmesinde önemli araçlardan biri olmuştur. Ancak Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde, dış ticaret vergilerinde önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler özellikle, Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin tamamlanmasından sonra gerçekleşmiştir. Türkiye bu kapsamda Avrupa Birliği’nden yaptığı sanayi malları ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini ve eş etkili yükümlülükleri kaldırmış ve Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerden ithalat için uyguladığı Ortak Gümrük Tarifesi’ni yürürlüğe koymuştur.Bu makalenin amacı, söz konusu değişiklikleri incelemektir.

Özet İngilizce :

In our country, for decades, taxing on foreign trade is one of the main tools for governments in economic policy-making. However, with proces of integration process to European Union important adjustments are made on foreign trade taxing. These adjustments especially made after the completion of the Turkey-EU Customs Union. In this context, Turkey eliminated all customs duties and charges having equivalent effect applied to imports of industrial pruducts from the European Union and started to apply the Community’s Common Customs Tariff for imports from the third countries. The purpose of this paper is to analyze the changes stated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :