Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de 2000 sonrasi dönemde kamu maliyesi uygulamalarinin bölüşüm etkilerinin sosyal hesaplar matrisi (shm) ile analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
921
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye’de 2000 sonrası dönemde IMF’nin niyet mektuplarıyla belirlenen ve “faiz dışı fazla” ile somutlaşan kamu maliyesi uygulamalarının, hanehalkı, şirketler ve devlet şeklinde nitelenen ekonominin temel kurumları üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Temel analiz aracı olarak hanehalkı, şirketler ve devlet kurumlarını kapsayan ve bu kurumların ayrıştırılması ile oluşturulmuş 2002 ve 2006 Sosyal Hesaplar Matrisleri (SHM) kullanılmıştır. Devletin rasyonelleşmesinin ana çerçevesini oluşturan “faiz dışı fazla” ile somutlaşmış kamu maliyesi yapısı devleti, gelirlerin arttırılması ve harcamaların azaltılması ile açıktan fazla verme durumuna geçirirken; hanehalkı ve şirketler kesiminin açığı, özel kesim tasarruflarının azalması ile, derinleşmiş ve bundan en büyük payı kentli emekçi sınıflar ve emekliler almıştır. 

Özet İngilizce :

This study aims to reveal the effects of public finance applications determined by the IMF’s letters of intent and expressed by the “primary surplus” policy on the fundamental institutions of the economy characterised by the household, firms and state in Turkey’s post 2000 era. In this paper, the main analytical tool is 2002 and 2006 Social Accounting Matrices (SAM), which is comprised by household, firms and the state and their decomposed. The public finance structure forms the efficient state framework and applied through primary surplus policy, causes the state to shift from deficit to surplus position by the fiscal austerity programme. In this sense, household and firms’ deficits are deepened via decreasing savings rate of private sector. The most affected layers from these processes are the urban worker classes and pensioners. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :