Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye şeker fabrikalari a.ş.’nin malmquist endeksi çerçevesinde etkinlik analizi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışma  2009  yılında  özelleştirme  kapsamına  alınan  Türkiye  Şeker Fabrikaları  Anonim  Şirketi’ne  bağlı  25  fabrikanın  1994-2009  dönemine  ait ara malı ve nihai mal üretim etkinliğini, panel veri setine dayanan Malmquist Endeksi  kullanarak  incelemiştir.  Çalışmanın  bulgularına  göre  söz  konusu fabrikaların  1994-2009  yılında  ara  malı  ve  nihai  mal  üretiminde  özellikle teknolojik  etkinlik  açısından  gerileme  yaşadığı,  özelleştirme  sürecinin başladığı  2009  yılında  ise  bu  gerilemenin  daha  da  arttığı  tespit  edilmiştir. Çalışmada  elde  edilen  sonuçlar  özelleştirmenin  gerekçesi  olan  kamuya  ait işletmelerin etkinsizliği iddiasının yetersizliğini ve etkinsizliğin büyük ölçüde fabrikaların teknolojik gerilemesinden kaynaklandığını göstermiştir. Buna ek olarak  özelleştirme sürecinde  ortaya  çıkan  etkinlik  kayıplarının  ise  sorunu daha da ağırlaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This study analyzes the efficiency of production of intermediate and final goods  of  25  sugar  factories  owned  by  The  Corporation  of  Turkish  Sugar Companies and which have been in the privatization process since 2009, for 1994-2009 period within the framework of Malmquist Index based on panel data set. The results of the study show that factories particularly have had a technological inefficiency in the production of intermediate and final goods between the period of 1994-2009 and this inefficiency increased even more in the beginning of the process of the privatization, i.e. 2009. Therefore, the findings  of  this  study  indicate  that  the  claim  of  public  owned  companies being  inefficient  which  is  the  rationale  for  privatization,  is  inadequate  and shows that the inefficiency is largely based on  technological  regressions in the  factories.  Furthermore,  it  is  concluded  that  the  efficiency  losses  of factories  during  the  period  of  privatization  have  further  aggravated  the problem.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :