Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk siyasal sisteminde siyasal partiler ve kentleşmenin kutuplaşma sürecine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
706
DOI :
Özet Türkçe :

Batı demokrasileri, siyasi partilerin serbestçe örgütlenmesiyle faaliyetlerine imkan tanıdığı için, siyasal parti ve demokrasi kavramları batı medeniyetinin diğer ülkelere ihraç ettiği önemli bir gelişmedir. Batılılaşma süreciyle birlikte Türkiye’nin siyasal yapısında görülmeye başlayan siyasal partiler, batılı örneklerinden farklı işlevlere bürünmüşlerdir. Çünkü, demokrasi, siyasal parti gibi kavramlar Türkiye’de toplumun kendi dinamiklerinden değil de yukarıdan dayatmayla gelmiştir. Alt yapıları oluşturulmadan ithal edilen kurumlar, bu bağlamda siyasal partilerde olması gereken demokratik niteliklerle işlevlerinden başka hoşgörüsüz, çatışmacı tutumlar sergileyerek toplumsal-siyasal kutuplaşmayı ortaya çıkaran kurumlar olmuşlardır. Türkiye’nin siyasal sistemindeki kutuplaşma eğilimlerini önleyecek bir yönetim anlayışı ve bireysel değerlerle desteklenemediğinden kentlerde özellikle gecekondu halkının istemleri de demokratik kitle eylemleri haline dönüşememekte, buna karşılık, protestolar Türkiye’deki tarihsel ve klasik kutuplaşma eksenleri üzerinde dışa vurulmaktadır.

Özet İngilizce :

Since the western democracies allow political parties to be organized freely and give the opportunity for their activities, the concepts of political party and democracy are the two significant developments that are exported to other countries by western civilization. Political parties which have begun to be seen in political structure of Turkey with the process of westernization have different functions than the western ones. The reason is that concepts such as democracy, political parties, parliament are not the result of internal dynamics of Turkey itself, but are imposed from above. Therefore, the institutions borrowed without establishing their infrastructure turned out to be intolerant and disagreeable, and have brought out the tendency of socio-political polarization.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :