Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk imalat sanayiinin rekabet gücü ve beyaz eşya sektörü üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi2
Görüntülenme :
704
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabet Gücü konusu, iktisat literatüründe edindiği yer bakımından oldukça önemlidir. Öyle ki bir çok uluslararası kurum, ülkelerin ve sektörlerin rekabet gücüyle ilgili yıllık raporlar yayınlamaktadır. Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerin önemli bir kısmı rekabet gücü açısından olumsuzluk taşımasına rağmen, son dönemlerde bazı sektörlerin yakaladıkları başarı dikkat çekici niteliktedir. Bu sektörlerin gerek yüksek rekabetin ve yoğunlaşmanın olduğu Avrupa Birliği’ne, gerekse dünya geneline yaptıkları ihracatta önemli artış gerçekleştirerek ekonominin dinamosu haline geldikleri görülmektedir. Bu sektörlerden birisi de beyaz eşya sektörüdür. Çalışmamızda, Türkiye ekonomisinde ulusal ve sektörel rekabet gücünü etkileyen unsurlar ışığında Türk Beyaz Eşya Sektörü’nün Avrupa Birliği ve bir bütün olarak dünya karşısında rekabet gücüne sahip olup olmadığı incelenmektedir.

Özet İngilizce :

One of the crucial topics in economic literature is competitiveness. A lot of international institutions publish an annual competitiveness report for sectors and countries. Recently, an impressive accomplishment for some sectors in Turkish economy is remarkable although developments in competitiveness carry out some negativeness. It is obvious that increase in exports of these sectors to both EU and rest of the world where competitiveness is very high, enhance economic performance of Turkey. One of these sectors is household appliances industry. The aim of this study is to analyze whether Turkish household appliance industry is competitive compared to EU and rest of the world with respect to factors which affect the sectoral or national competitiveness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :