Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizmin ekonomiye katkısı üzerine ampirik bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Öğretim Üyesi1, Cemil Alevli İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı2, Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Öğretim Üye
Görüntülenme :
777
DOI :
Özet Türkçe :

Son yarım yüzyıl içerisinde bulundukları ülkeden başka ülkelere çeşitli amaçlarla giden insanların sayısındaki hızlı artış, gidilen ülkelerde yarattığı kültürel ve ekonomik etkiler sebebiyle araştırmacılar ve politika yapıcıları açısından ilgi odağı haline gelmiştir. Bu bağlamda turizm, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirebilmek için gerekli olan döviz girdisini sağlama, yeni gelir yaratma ve istihdam olanaklarını artırma özelliği ile bir çok ülkede öncelikli sektör haline gelmiştir. Bu makalenin amacı, turizm sektörünün ekonomiye katkısını ele almak, ülkeyi diğer ülkelerle karşılaştırarak bu sektördeki yerini dünya ölçeğinde görmek ve yapılan yatırımları, elde edilen gelirleri ve Türkiye’ye gelen turist sayısını belirleyen etkenleri ekonometrik olarak ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

There has been an increasing interest from the researchers and policy makers in economic and cultural effects of the people visiting other countries in an increasing rate during the last half century. In this context, in order to carry out economic development, tourism has become one of the priority sectors which provides for the shortage of foreign exchange, creates new income and increases the employment possibilities in developing countries. The aim of this article is to deal with the contribution of the tourism sector to the economy, to see the place of the country in the world by comparing with the other countries in terms of this sector and to econometrically determine the factors effecting investment, income and the number of tourists coming to Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :