Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm üzerine terörizmin etkileri: 1984-2001 türkiye deneyimi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Öğretim Üyesi1, Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Araştırma Görevlisi2
Görüntülenme :
811
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkelerde giderek artan tasarruf (kalkınmanın finansmanı) ve döviz (ödemeler bilançosu ve dış borç) açığı, en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu çerçevede ikiz açığı gidermede turizm önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Ancak literatürde ülke turizm gelirlerini etkileyen değişkenlerden birisinin de terör olayları olduğu kabul edilmektedir. Çalışmada Türkiye’de 1984 yılında başlayan ve giderek şiddetini artıran terör olgusunun başlangıçta ülkenin Doğu Bölgesi sorunu olarak lokalleştirilmiş olmasına rağmen, turizm gelirlerini etkilediği tespit edilmiştir. Özellikle terörün metropolitan ve turistik kentleri hedef almaya başlaması ile birlikte, literatürde gözlendiği şekliyle turizm ve terörizm arasında ters yönlü ilişkiler kendini yoğun olarak göstermiştir.

Özet İngilizce :

The rising gap between saving (finance of development) and foreign currency (unbalance of payment and debt) in developing countries is one of the most important problems. In this perspective, tourism earnings become significant in eliminating twin deficits. On the other hand, terrorism is accepted as an important factor affecting tourism earnings in the literature. In this study, it is determined that terrorism has affected the tourism earnings of Turkey following its start in 1984, and increased its effect although it was localized as a problem of a region, namely, the East Region, at the beginning. The negative relationship between terrorism and tourism earnings has clearly been observed especially after terrorism had been spread through the metropolitan cities and tourism centers in the country.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :