Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tükenmişliğin işten ayrilma niyetine etkisinde örgüte bağliliğin araci rolü: türkiye’deki gümrük ve ticaret bakanliği personeli üzerinde bir araştirma

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1, İzmir Çeşme Gümrük Müdürlüğü2, Kara Harp Okulu3
Görüntülenme :
991
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın temel amacı, Türkiye’deki sınır kapılarında görev yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mensubu personelinin tükenmişlik düzeyini ölçmek ve tükenmişlik, örgüte bağlılık ve işten ayrılma niyeti ilişkilerini analiz etmektir. Araştırmanın diğer amacı doğu ve batı illerindeki sınır kapıları çalışanlarının tükenmişlik düzeyleri, işten ayrılma niyetleri ve örgüte bağlılık düzeyleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Araştırma açıklayıcı nitelikte tasarlanmıştır ve veri toplama yöntemi ankettir. Kolayda örnekleme yoluyla 190 örneğe ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularından birincisi, tükenmişlik işten ayrılma niyetini pozitif, örgüte bağlılığı negatif yönde etkilemiştir. İkincisi, tükenmişliğin işten ayrılma niyetine etkisinde örgüte bağlılığın düzenleyici etkisi yoktur. Üçüncüsü, tükenmişliğin işten ayrılma niyetine etkisinde örgüte bağlılığın kısmı aracı rolü vardır. Sonuncusu, doğu sınır kapılarında çalışan gümrük personelinin tükenmişlik düzeyinin batı sınır kapısında görev yapanlara göre daha fazla iken, örgüte bağlılık ve işten ayrılma niyeti bölgeye göre farklılık göstermemiştir. 

Özet İngilizce :

The main aim of this research is to identify the level of burnout of Ministry of Turkish Customs and Trade staff who work in the border gates and to analyze its the relation to organizational commitment and intent to leave This research aims also to find out the difference between the workers who work in the eastern and western border gates regarding burnout level, commitment to organization and intent to leave. The data was gathered with a questionnaire and analysis was conducted on the data gathered from a sample of 190 employees.The firstly finding of the research show that the burnout positively affects intend to leave, negatively affects organizational commitment. Secondly, there is not a moderating effect on the relationship between burnout and intend to leave. Thirdly, organizational commitment has partial mediating effect on the effect of burnout on intend to leave. Finally, the customs employees in east feel more burnout than the custom in west, and there are no difference in organizational commitment and intent to leave between employees in west and east. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :