Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplam kalite yönetimi uygulamalarının ve iso 9000 kalite güvencesine sahip olmanın hastane performansına etkileri: istanbul’daki özel hastaneler üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
983
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamaları ile ISO 9000 kalite güvencesi sisteminin hastane performansına olan etkileri incelenmiştir. İstanbul’da tesadüfî seçilmiş 60 özel hastaneden oluşan örnekleme, anket uygulanmıştır. Hastaneler: (1) “TKY ve ISO 9000 bulunmayan”, (2) “TKY uygulayan” ve (3) “TKY uygulamalarını ISO 9000 ile belgelendirmiş olan” olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Buna göre: ISO 9000 kalite güvencesine sahip olmanın işletme büyüklüğü ile ilişkili olduğu; TKY ve ISO 9000 kalite güvencesine sahip hastanelerin üst gelir grubunu hedef aldıkları; ve söz konusu iki gruptaki hastanelerin daha yüksek bir performans sergiledikleri gözlenmiştir. ISO 9000 kalite güvencesine sahip olmak, hastaneye önemli ölçüde rekabet avantajı kazandırmakla birlikte, TKY ve ISO 9000 kalite güvencesine sahip olma ile faaliyet verimliliği arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Özet İngilizce :

This paper examines the impact of total quality management (TQM) practices and ISO 9000 quality assurance certificate on hospital performance. The study survey was conducted in Istanbul at random selected sample of 60 private hospitals. The hospitals were categorized as follows: (1) non-adopters, (2) TQM adopters, and (3) the ones certified their TQM practices with ISO 9000. The results are: having ISO 9000 certificate was found related to plant size; both the TQM adopters and the certified group target high income social class; and those two groups of hospitals also revealed higher performance. Although ISO 9000 certificate, in particular, provides competitive advantage to hospitals, operational efficiency, however, cannot be predicted by either TQM adoption or ISO 9000 certificate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :