Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The impact of budget participation and management accounting systems on performance of turkish middle level managers

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor1
Görüntülenme :
632
DOI :
Özet Türkçe :

This paper examines impacts of relationship between budget participation and management accounting system on managerial performance. To test this relationship, the data are obtained through the survey from 150 managers that have been working in accounting and finance department in the top 500 businesses in Turkey in 2006. The results of multiple regression analysis indicate that the higher interaction score between budget participation and management accounting system information leads to higher managerial performance. Also, discriminant analysis shows that subordinates with high performance use MAS information more than ones with low performance.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, yönetsel performans üzerine bütçe katılımı ve yönetim muhasebe sisteminin etkilerini incelemektedir. Önerilen ilişkiyi test etmek için veriler, 2006 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de ilk beşyüz büyük işletme içerisinde yer alan 150 firmanın muhasebe–finansman yöneticelerin anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Çoklu regresyon analizinin sonuçları, bütçe katılımı ve yönetim muhasebe sistemi bilgisi arasındaki yüksek etkileşimin daha yüksek yönetsel performansa yol açtığını ortaya koymaktadır. Buna ilaveten diskriminant analizi, yüksek performanslı orta kademe yöneticiler düşük performanslı yöneticilerden daha fazla yönetim muhasebe sistemi kullandıklarını göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :