Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of environmental policy integration (epi) on the eu and turkey’s administrative system in nature protection policy

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi 1
Görüntülenme :
584
DOI :
Özet Türkçe :

Çevre  Politikasının  BütünleĢmesi  (ÇPB)  Avrupa  Birliği‟nin  (AB)  çevre politikası  içerisinde  önemli  bir  kavram  haline  gelmiştir.  Bununla  birlikte, ÇPB‟nin uygulanması hem AB hem de üye ülkelerde özellikle doğa kor uma politikası  içerisinde  yetersiz  görünmektedir.  AB,  üye  ülkelerin  idari sistemlerini  gerekli  reformlar  konusunda  zorlasa  da,  henüz  bir  idari  sistem modeli  ortaya  koyamamıştır.  Buna  koĢut  olarak;  kimi  iyi  uygulamalardan yararlanan  Türkiye  de,  ÇPB‟yi  uygulamak  üzere  idari  sisteminde  çeĢitli değişiklikler yapmak zorundadır. Bu yüzden, ilk olarak Türkiye kendi mevcut idari sistemini gözden geçirmeli, gerekli reformları yapmalı ve ÇPB ile ilgili norm ve uygulamaları kendi idari sistemine içselleştirmelidir.

Özet İngilizce :

Environmental Policy Integration (EPI) has become one of the important concepts in the EU Environmental Policy. However, the implementation  of EPI  in  both  the  EU  and  the  member  states  seems  to  be  insufficient especially  in  the  EU  Nature  Protection  Policy.  Although  the  EU  urges member states‟ administrative  systems to make  necessary reforms, the EU has  not  been  able  to  put  any  model  administrative  system.  Accordingly, Turkey has to make changes within its administrative system to implement EPI  properly  though  Turkey  can  only  benefit  from  some  best  practices. Therefore, Turkey should initially examine its existing administrative system and  make  necessary  reforms  and  then  internalize  norms  and  practices relating to EPI in its administrative system. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :