Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarım arazilerinin kamulaştırılmasında değer biçme: akyar barajı örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
653
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, tarım arazilerinde kamulaştırma değerini belirleyen KTK (Kıymet Takdir Komisyonu), Bilirkişi ve ÖKTK (Özel Kıymet Takdir Komisyonu) kurullarının yaptığı değerlendirmeleri incelemek ve Türkiye’de yapılan kamulaştırmalarda değer biçme ile ilgili doğru kararların verilmesini sağlayacak öneriler geliştirmektir. Bu amaçla, Ankara İli sınırları içinde yer alan Akyar barajında farklı komisyonlar tarafından yapılan değer takdirleri incelenmiş ve araştırma bölgesi için kapitalizasyon faiz oranı hesaplanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the assessment processes performed by the KTK (Value Appreciation Commission), Experts and ÖKTK (Special Value Appreciation Commission) institutions determining the condemnation values of the agricultural land and to develop proposals that would provide the performance of accurate decisions regarding the evaluation of the properties in the condemnation processes executed in Turkey. For this purpose, the value appreciation performed by different commissions at the Akyar Dam located within the borders of Ankara province is being investigated and the capitalization interest rates for the research area is calculated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :