Yıl 2016, Cilt: 15 Sayı : 57 Sayfalar 0 - 0 2016-03-28
SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN İLETİŞİM
Mehmet KARACA
34 261

Öz İletişim imkanlarının alabildiğine geliştiği ve iletişim ağlarının dünyayı bir örümcek ağı gibi sararak global köy haline getirdiği günümüzde, iletişim olgusunu konu alan çalışmalar büyük bir önem arz etmektedir. İletişim bilimi kapsamında yapılmış çok sayıda iletişim çalışması bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalarda iletişim olgusu daha çok kuramsal ve teknik boyutlarıyla incelenmektedir. Konunun sosyolojik perspektiften ele alındığı çalışmalara da ihtiyaç duyulmakta ve bu ihtiyacın önemli ölçüde devam ettiği gözlenmektedir. İşte böyle bir ihtiyaçtan doğan bu çalışma, iletişim olgusunu sosyolojik bakış açısıyla tahlil etmeyi ve toplumsal boyutlarını açıklamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Acar F. (2007). “Sözsüz İletişim”, Genel ve Teknik İletişim (Ed.:E.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 28 Mart 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2016


Makalenin Yazarları
Mehmet KARACA