Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sermaye, iktisadi performans ve kalkınma: bir yazın taraması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
1507
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada sosyal sermayenin ekonomik kalkınmaya ne şekilde katkıda bulunabileceği incelenmektedir. Azgelişmişlik sadece fiziksel ve beşeri sermaye eksikliğinden değil, aynı zamanda sosyal sermaye eksikliğinden de kaynaklanmaktadır. Sosyal sermaye kalkınma sürecinde çeşitli mekanizmalarla verimlilik artışı ve maliyet azalışına yol açmakta, devlet ve piyasa arasında tamamlayıcı ve ikame edici roller oynamaktadır. Sosyal sermaye -diğer sermaye şekillerinde olduğu gibi- negatif etkilere yol açabilmekte ve ekonominin daha yavaş büyümesine neden olabilmektedir. Sosyal sermayenin pozitif sonuçlar üretebilmesi için birey, aile, devlet ve sivil toplum gibi aktörlere önemli roller düşmektedir. Sosyal sermaye perspektifi özellikle devletin, piyasaların ve sivil toplumun zayıf olduğu azgelişmiş ülkeler için önemli bir seçenek sunmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, the different ways by which social capital can contribute to the economic development are investigated. Under-development is caused not only by lack of physical and human capitals but also by lack of social capital. Social capital, by various ways, causes increase in efficiency and decrease in cost, and plays both a complementary and a substitutionary role between the state and the market. Social capital, as in the case of other capital types, may have negative effects and may cause lower economic growth. In order for the social capital to have positive results, the roles of the individuals, families, state, and civil society carry vital importance. Social capital perspective offers important alternatives especially for under-developed countries in which the state, market and civil society are weak.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :