Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sermaye, güven ve belirleyicileri: bir panel analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
716
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal sermayenin varlığı ve ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkisi, son yıllarda yapılan çalışmalarda sosyal bilimcilerin hem fikir olduğu bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada, sosyal sermaye konusu iki açıdan araştırılmıştır. Birinci bölümde, sosyal sermayenin ne olduğu değerlendirildikten sonra; sosyal sermaye, güven ve ekonomik büyüme ilişkisini araştıran literatür üzerinde durulmuş, bir sosyal sermaye göstergesi olarak güven ile kişi başı milli gelir ilişkisi Türkiye ve AB ülkeleri için araştırılmıştır. Güvenin gelir üzerinde pozitif etkisi bulunmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde güveni belirleyen faktörler AB ve Türkiye için panel logit yöntemi ile araştırılmıştır. Sosyal sermayeyi belirleyen en önemli faktör olarak eğitim bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In recent years, many social scientists agree that social capital is present and positively contributes to economic growth in the light of many studies. This paper investigates social capital in two parts. First part of the study evaluates the social capital in general, reviews the literature on social capital, trust and economic growth relationship and investigates the relationship between trust (as an indicator of social capital) and per capita GDP for EU countries and Turkey. It has been found that trust has a positive effect on income. Second part of the study investigates the determinants of trust in EU and Turkey by employing a panel logit method. It has been found that education is the most important factor in determining social capital.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :