Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Soğuk savaş sonrası avrupa solunda yeni yaklaşımlar: birey, sivil toplum, demokrasi ve sosyalizm

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
857
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, sosyalizmle ilgili olarak Avrupa’da soğuk savaş sonrasında sürdürülen tartışmaları sınıflandırmak ve analiz etmektir. Bu amaca ulaşmak için, ilk başta, hem 1980’lerde sosyalistleri politikalarını değiştirmeye zorlayan politik ve tarihsel nedenler, hem de sosyalistlerin değişimin gerekliliğini görmelerinden sonra tartıştıkları temel kavramlar belirlenecek ve değerlendirilecektir. İkinci olarak ise, Avrupa’da sosyalist araştırmacılar arasında yapılan tartışmalar sınıflandırılarak özetlenecektir. Sovyetler Birliğinin temsil ettiği eski sosyalizm geleneği ile son yirmi yıl içinde popülerleşen yeni sol arasındaki farklılıklar ve yeni solun temel argümanları ise sonuç bölümünde ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to analyse and categorise the discussions in Europe about socialism in post cold war era. In order to achieve this aim, firstly, both the historical and political reasons which forced the socialists to chance their policies in 1980s and the main concepts which the socialists have discussed after seeing the necessities of change are determined and analysed Secondly, the discussions which have been made among the socialist scholars in Europe are categorised and summarised. The differences between the former socialist tradition, which was represented by Soviet Union, and the new left, which have been popular for last 20 years, and the main argument of the new left are discussed in the conclusion.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :