Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şirketlerin derecelendirilmesine ilişkin bir model önerisi: gıda sektörüne yönelik bir uygulama

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
811
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, gıda sektöründe faaliyet gösteren ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketlerin finansal tablolarından elde edilen finansal oranları kullanılarak, şirketlerin kredibilitelerinin derecelendirilmesine yönelik örnek bir model geliştirilmiştir. Çalışmada, tercih edilen finansal oranlar seçildikten sonra Analitik Hiyerarşi Yöntemi yardımıyla modelin katsayıları belirlenmiştir. Oluşturulan model her bir şirket için ayrı ayrı çalıştırılmış ve her bir şirket için tek bir kredibilite skoru hesaplanmıştır. Hesaplanan skorlar kümeleme analizine tabi tutulmuş ve şirketler A, B, C ve D ile temsil edilen kredibilite gruplarına dağıtılmışlardır. Bu model ile kredibilite değerlendirmenin belirlenen kriterler ve öncelikler doğrultusunda gerçekçi bir şekilde yapılabilmesi amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, by using financial ratios obtained from Istanbul Stock Exchange data of food sector firms, a model that aims to assess ratings of firms’ credibility is developed. In the study, after selecting the preferred financial ratios, coefficients are calculated by using Analytic Hierarchy Process. The developed model is ran for each firm and for every firm a single credibility score is obtained. The scores obtained are evaluated by cluster analysis and firms are separated to credibility groups that are symbolized with A, B, C and D. The purpose of developing this model is making a realistic evaluation with the preferred criteria and priorities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :