Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Serbest bölgelerdeki doğrudan yabancı sermaye yatırımları: dünyadaki uygulamalara teoriler işığında bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
780
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, serbest bölgelerdeki yabancı yatırımlar, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını açıklamaya yönelik teoriler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu bölgelerdeki yatırımlara Getiri Oranlarındaki Farklılık, Portfölyo Teorisi, Üretim Düzeyi ve Pazar Büyüklüğü gibi tam rekabet varsayımına dayanan teorilerin yanı sıra, eksik rekabet varsayımına dayanan Ürün Devreleri, Oligopolistik Tepki, İçselleştirme, Dunning’in OLI Paradigması ve Caves Ekonomileri açısından da bakılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı yatırımların belirleyicilerine kısaca değinilerek, serbest bölgelerin Yeni Uluslararası İşbölümünde aldığı yer tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

This study, has investigated Foreign Direct Investments in Free Zones by considering Foreign Direct Investment theories. Foreign Direct Investments in these zones has been studied in the light of the theories which are based on perfect markets as Differential Rate Return Hypothesis, Portfolio Theory, Output and Market-Size Hypotheses. Furthermore, these investments have been examined by considering the theories which are based on imperfect markets as Product Cycle Hypothesis, Oligopolistic Reactions Hypothesis, Internalisation Hypothesis, Dunning’s OLI Paradigm, and Caves Economies. The place of Free Zones in New International Division of Labour has been discussed by referring to determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :