Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlama araştırmalarında çok boyutlu ölçekleme analizi: üniversite öğrencilerinin marka algısı üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
809
DOI :
Özet Türkçe :

Bir algısal haritalama tekniği olarak çok boyutlu ölçekleme (ÇBÖ ) analizinin kullanımını konu alan çalışma, (1) ÇBÖ analizinin teorik zeminde incelenmesi, (2) analizin pazarlama araştırmalarındaki önemi ve kullanımını örneklendirme olmak üzere iki temel amaca hizmet etmektedir. Spor ayakkabıları üzerine yapılan marka algısı araştırması, çarpıcı sonuçları yansıtmakta ve işletmelerin, ilgili pazarda, gelecek stratejilerini belirlemelerinde önemli bir yol haritası sunmaktadır. ÇBÖ analizi çıktıları, işletmelere, gerek rekabet yarışında ayrıcalıklı bir konum kazanmada gerekse pazardaki boşlukları tespit ederek, bu boşluklarda da konumlanmanın avantaj sağlayıp sağlayamayacağını değerlendirmede önemli bakış açıları kazandırmaktadır.

Özet İngilizce :

The study which is using the Multidimensional Scaling (MDS) analysis as a perceptual mapping technique, serves two fundamental purposes as (1) investigating MDS analysis on theory basis, (2) the usage and importance of the analysis in marketing research. The brand perception research made on sneakers reflects remarkable results and represents an important map to the companies to determine their future strategies in the related market. The outputs of MDS analysis acquires important viewpoints to the companies when evaluating the advantages gained by whether constituting a concessive situation in competition race or ascertaining the marketing hole and positioning in the hole.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :