Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Para politikası araçlarının etkinliği perspektifinden türkiye’de zorunlu karşılıkların gsyih ve yatırımlar üzerindeki etkileri:1987–2004 dönemine ilişkin ekonometrik analiz

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1, Uşak Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi2
Görüntülenme :
734
DOI :
Özet Türkçe :

Zorunlu karşılık oranı, para politikasının en etkin araçlarından biridir. Zorunlu karşılık oranlarındaki değişikliklerin etkisine makroekonomik perspektiften bakıldığında bankacılık kesiminden daha çok büyümeye etkisi daha dikkat çekicidir. 1987-2004 dönemini kapsayan ve zaman serilerini kullandığımız ekonometrik çalışmada, Türkiye’de ilk kez zorunlu karşılık oranlarındaki değişmeler ile büyüme ve yatırımlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, zorunlu karşılık oranlarındaki değişme ile büyüme ve yatırımlar arasında kısa dönemde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Bununla birlikte uzun dönemde, zorunlu karşılık oranlarındaki değişme ile büyüme ve yatırımlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Uzun dönemde IMKB kazançları ile büyüme arasında anlamlı, yatırımlar ile anlamsız bir ilişki gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

Reserve requirement ratio is one of the most effective monetary policy tools. Changes in reserve requirement ratio, when viewed from a macroeconomic perspective, may have more striking effects on economic growth than banking sector. In our econometric study which covers the period between 1987 and 2004, we analyzed the relationship between the reserve requirement ratio changes and the economic growth and investments in Turkey. As a result of our analysis, we did not find a statistically significant relationship between the reserve requirement ratio changes, and the economic growth and investments in the short run. However, our results indicate that there is a statistically significant relationship between the changes in reserve requirement ratio and investments in the long-run. We also observed a significant relationship between stock returns and growth while we can not empirically find a relationship between stock returns and investments.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :